Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 43. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/09. i 6/13) Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac na 5. sjednici, održanoj 19. studenoga 2016. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac koji sadrži: Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/07), Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/14) i Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/16) u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (pročišćeni tekst)

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 16/15), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 23. sjednici održanoj 10. studenog 2016. godine donijelo je

Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

KARTA 1
KARTA 2.1 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
KARTA 2.2 ENERGETSKI SUSTAVI
KARTA 2.3 VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI
KARTA 3
KARTA 4.1.BRODIĆ
KARTA 4.2.1 FERDINANDOVAC
KARTA 4.2.2 TOLNICA
KARTA 4.2.3 TREPČE, PAVLACI
KARTA 4.2.4 LEPA GREDA
KARTA 4.2.5 LAZ
KARTOGRAM 1
KARTOGRAM 2

OBVEZNI PRILOZI

I. ELABORAT_Ferdinandovac_IZVORNIK
II. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA PREMA ČLANKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
III. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
IV. SAŽETAK ZA JAVNOST
V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE
VI. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVOĐENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

Grafički dio

- KARTA 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTA 2.1 - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

KARTA 2.2 - ENERGETSKI SUSTAVI

KARTA 2.3 - VODNOGOSPODARSKI-SUSTAVI

KARTA 3 - UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

KARTA 4.1. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BRODIĆ

KARTA 4.2.1. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC

KARTA 4.2.2. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-TOLNICA

KARTA 4.2.3. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-TREPČE

KARTA 4.2.4. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-LEPA GREDA

KARTA 4.2.5. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-LAZ

KARTOGRAM 1. NERAZVRSTANE CESTE

KARTOGRAM 2. KONJIČKE STAZE, BICIKLISTIČKE STAZE I POUČNA STAZA LEPA GREDA

Obvezni prilozi

I. ELABORAT Ferdinandovac PRIJEDLOG

II. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA PREMA ČLANKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

- IV. SAŽETAK ZA JAVNOST

V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE

VI. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA