GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

JUO

Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac (podaci o službenicima i namještenicima)

1. HELENA SMRČEK, mag.iur. pročelnica JUO, VSS
2. NADICA KOLAR, dipl. inf. voditeljica službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove, VSS
3. STJEPAN HRŽENJAK, voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, SSS
4. IVICA ŠČUKA, domar, SSS
5. IVAN MEĐUREČAN, komunalni radnik, NSS
6. RUŽA PECEK, čistačica - dostavljačica, NSS