GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

IMOVINA OPĆINE FERDINANDOVAC

Odluka o upravljanju i davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac (pdf)
Cjenik privremenog i povremenog korištenja sportskih objekata Općine Ferdinandovac (pdf)
Zahtjev za korištenje sportskog objekta (docx)
Prilog 1 Zahtjevu za korištenje sportskog objekta - Opis projekta ili programa (docx)
Prilog 2 Zahtjevu za korištenje sportskog objekta - Izjava o nekažnjavanju (docx)
Prilog 3 Zahtjevu za korištenje sportskog objekta - Izjava o ispunjenim obvezama (docx)

Registar nekretnina u vlasništvu Općine Ferdinandovac (xlsx)