Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), sukladno članku 32. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su obvezne uskladiti svoje opće akte s izmjenama. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Savjetovanje traje od 11. siječnja do 12. veljače 2021.

Obrazac se šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Izmjene i dopune Statatuta

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), sukladno članku 32. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su obvezne uskladiti svoje opće akte s izmjenama. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Savjetovanje traje od 11. siječnja do 12. veljače 2021.

Obrazac se šalje na e-mail: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr    

Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Izmjene i dopune Poslovnika

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Ferdinandovac

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 11. lipnja 2018. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće o Savjetovanju.

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje važna je za različite gospodarske subjekte koji će poslovati s Općinom Ferdinandovac kao javnim naručiteljem nudeći robu radove i usluge u okviru javne nabave ispod nacionalnog financijskog praga. Stoga se osim opće javnosti i građana na Savjetovanje posebno pozivaju predstavnici tvrtki i obrta različitih djelatnosti.

Svoje prijedloge vezane uz Pravilnik o jednostavnoj nabavi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u word formi.

Popunjeni Obrasci u wordu i pdf-u šalju se na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Naziv akta / dokumenta: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Nositelj izrade akta/dokumenta: Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Dokument za internetsko savjetovanje

Početak savjetovanja: 11. svibnja 2018.

Završetak savjetovanja: 11. lipnja 2018. 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac 2017.-2022.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Općine ferdinandovac 2017.-2022.

IZVJEŠĆE O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš PGO Općine Ferdinandovac

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 7. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Koprivničko- križevačke županije“ broj 1/18.

Plan gospodarenja otpadom