GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVOĐENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

Grafički dio

- KARTA 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTA 2.1 - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

KARTA 2.2 - ENERGETSKI SUSTAVI

KARTA 2.3 - VODNOGOSPODARSKI-SUSTAVI

KARTA 3 - UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

KARTA 4.1. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BRODIĆ

KARTA 4.2.1. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC

KARTA 4.2.2. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-TOLNICA

KARTA 4.2.3. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-TREPČE

KARTA 4.2.4. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-LEPA GREDA

KARTA 4.2.5. - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FERDINANDOVAC-LAZ

KARTOGRAM 1. NERAZVRSTANE CESTE

KARTOGRAM 2. KONJIČKE STAZE, BICIKLISTIČKE STAZE I POUČNA STAZA LEPA GREDA

Obvezni prilozi

I. ELABORAT Ferdinandovac PRIJEDLOG

II. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA PREMA ČLANKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

- IV. SAŽETAK ZA JAVNOST

V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE

VI. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA