GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 43. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/09. i 6/13) Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac na 5. sjednici, održanoj 19. studenoga 2016. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac koji sadrži: Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/07), Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/14) i Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/16) u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (pročišćeni tekst)