Montažne tribine na sportskom igralištu

Montažne tribine na sportskom igralištu

NAZIV PROJEKTA: Montažne tribine na sportskom igralištu

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Ferdinandovac

Ukupna vrijednost projekta:   219.793,22 kn 

Sufinanciranje projekta:   139.000,00 kn ( 90% EU, 

10% RH - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.‐2020.) 

Općina Ferdinandovac financira iznos: 80.793,22 kn

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava

CILJEVI: Pridonijeti kvaliteti života stanovništva ruralnog područja. Glavni cilj projekta je promicanje športa, razvojem športske infrastrukture. Osim promicanja športa, cilj projekta je i popularizacija športa i promicanje zdravijeg načina života.

KRATKI OPIS PROJEKTA: Lokacija projekta izgradnje montažnih tribina sa zapadne strane ograđenog nogometnog igrališta bit će Općina Ferdinandovac koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Uz zgradu javne i poslovne namjene koju čine svlačionice i pomoćne prostorije nogometnog kluba i poslovnog prostora caffe bar nalazi se ograđeno zemljište za sport i rekreaciju ukupne površine 7832 m2. Provedba projekta podrazumijeva pripremu betonske podloge dimenzija 21,00 x 4,50 m, dubine 12 cm te postaviti montažne tribine s 213 sjedećih mjesta. Radovi koji će se projektom izvršiti su zemljani radovi – strojni iskop i izrada posteljice od zemljanog materijala, razastiranje i zbijanje kamenog prirodnog agregata, uređenje zelenih površina na mjestima iskopa, betonski radovi – izrada betonske ploče debljine 12 cm na udaljenost 2 m od ograde terena, montaža tribina s 213 sjedećih mjesta.

OČEKIVANI REZULTATI: Projektom „Montažne tribine na sportskom igralištu“ pripremit će se betonska podloga dimenzija 21,00 x 4,50 m, dubine 12 cm i postaviti montažne tribine sa 213 sjedećih mjesta uz dio ograde na zapadnoj strani igrališta.

montažne tribine eu projekt