Obavijest obveznicima poreza na nakretnine

Na temelju Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) dužne su uvesti i naplaćivati POREZ NA NEKRETNINE ! Porez na nekretnine uvodi se od 1. siječnja 2018. godine.
Uvođenjem poreza na nekretnine od 1. siječnja 2018. godine ukida se komunalna naknada (dakle umjesto postojeće komunalne naknade uvodi se obveza plaćanja poreza na nekretnine koji će se obračunavati na nešto drugačiji način).

OPŠIRNIJE

Dokumenti za preuzimanje

POREZ NA NEKRETNINE – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
POREZ NA NEKRETNINE – POSLOVNI PROSTOR
POREZ NA NEKRETNINE – STAMBENI PROSTOR