Odluke i dokumenti sa 18. sjednice Općinskog vijeća

2. izmjene proračuna 2022.

II. izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022

II. izmjene Programa građenja 2022.

II. izmjene Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica 2022.

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2022.

II. izmjene Programa održavanja 2022.

II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog 2022.

Odluka o socijalnoj skrbi Ferdinandovac

Odluka odabir - vanjsko vježbalište

Prijedlog odluke odabir parkiralište šk

Prijedlog odluke odabir vrtić

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2021. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2021.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti roditelja

Odluke i dokumenti sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o osnivanju služnosti na nekretnini u vlasništvu općine

Odluka o poništenju postupka - vanjsko vježbalište

Odluka o sufinanciranju smještaja u vrtićima izvan Općine Ferdinandovac

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

POLUGODIŠNJI OBRAČUN - 2022.

Proračunska zaliha tablica 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 1.1-30.6.2022.

Odluke i dokumenti sa 13. sjednice Općinskog vijeća

I. izmjene i dopune Proračuna 2022.

I. izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture 2022.

I. izmjene Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022.

I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske poslove

Odluka o donošenju Procjene rizika

Odluka o isplati regresa službenicima i namještenicima

Odluka o sufinanciranju obnove kolnika

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2021

Odluke i dokumenti sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj 2021.

Izvršenje zaliha i plan razvojnih

Kodeks ponašanja Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt dječje igralište

Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -rekonstrukcija ceste NC20

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -sanacija kolnika

Odluka o raspodjeli rezultatata za 2021.

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata 2022.

Odluka oslobođenje plaćanja vrtića za svibanj 2022.

Odluka osnovica i koeficijent za obračun plaće ili naknade načelnika

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2021. godine

Zaključak o davanju suglasnosti za povećanje osnovice plaće

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba vjerskih zajednica na području Općine Ferdinanndovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera turizam 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa primarna zdravstvena zaštita 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021.