GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Pristup informacijama

otvoreni podaci

 

Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2023. / csv

Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2022. / csv

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama u 2021. / csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - OF za 2020. godinu / csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - OF za 2019. godinu / csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  /  csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu  /  csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu  /  csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine FerdinandovacPravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ferdinandovac

Obrazac broj 1 - UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije

Ostvarivanje prava na pristup informacijama  / doc

Sklopljeni ugovori u 2013. godini

Odluka službenik za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama .pdf

Zahtjev za pristup informacijama .doc