Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

X. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

IX. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

VIII. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

VII. Izmjene Plana nabave Općine Ferdianandovac

VI. Izmjene i dopune plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

V. izmjene Plna nabave Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

IV. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac

III. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

II. Izmjena Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

I. izmjena Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2024.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izgradnja pješačke staze na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 12/23

Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja pješačke staze na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 12/23,  temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16. i 114/22) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 101/17, 144/20. i 30/23 - dalje u tekstu: Pravilnik o planu nabave) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj je prijedlog Dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, prijedlog ugovora i troškovnik), dana 29. svibnja 2023. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 6. lipnja 2023. godine, javnom objavom na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavit će se po završetku prethodnog savjetovanja  na internetskim stranicama EOJN RH.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Novi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 23. sjednici održanoj 23. ožujka 2023. donijelo je novi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Ažurirani popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ferdinandovac u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) jer je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.

Izjava načelnika – ažurirana

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

XI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

X. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

IX. izmjene i dopune plana nabave Općine Ferdinandovac 2023.

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

VI. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

V. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

IV. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

III. Dopuna Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

II. Dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

I. dopuna Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2023.

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

Objavljena dokumentacija za objedinjenu javnu nabavu fotonaponskih elektrana

one sun

Općina Ferdinandovac kao partner na projektu One Sun Connecting North and South koji se financiraju iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ sudjeluje u zajedničkoj javnoj nabavi fotonaponskih elektrana kao pojedinačni Naručitelj.

Dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremu i radove za instalaciju fotonaponskih elektrana po grupama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavila je Regionalna energetska agencija Sjever kao Ovlašteni predstavnik naručitelja.

Tim povodom pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoju ponudu.

Dokumentaciji o nabavi možete pristupiti putem poveznice, a rok za dostavu ponuda je 13.1.2023. godine do 11:00 sati.

Ovim postupkom još jednom pokazujemo iskorak u inovacijama u provedbi postupaka javnih nabava gdje agregiranjem projekata postižemo konkurentniju poziciju na tržištu. Tako kroz jedan postupak nabavljamo 36 fotonaponskih elektrana za 20 pojedinačnih Naručitelja ukupne snage preko 1,6 MWp.

Više o projektu One Sun Connecting North and South: https://rea-sjever.hr/projekti/one-sun-connecting-north-and-south/

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu – PONOVLJEN POZIV

centar-ferdinandovca.jpgOpćina Ferdinandovac u svojstvu naručitelja objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu.

Postupak jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, ev.br.: 11/22, objavljen je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET

pod brojem: ID Poziva: 24353 – 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – LAG

Ključne riječi: građenje i opremanje vanjskog vježbališta,vanjsko vježbalište

 (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

šifra ulaganja: 24353-29405

Ponuda se dostavlja obvezno:

Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: 

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

Putem Portala ponuda možete preuzeti Poziv za dostavu ponuda kao i sve priloge i obrasce za izradu ponude.

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu

Općina Ferdinandovac u svojstvu naručitelja objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu.

Postupak jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, ev.br.: 11/22, objavljen je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET,

pod brojem: ID Poziva: 24279 – 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – LAG

Ključne riječi: građenje i opremanje vanjskog vježbališta,vanjsko vježbalište

 (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

šifra ulaganja: 24279-29322

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

  1. Preko javnog Portala ponudana stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: 

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

  1. 2. U pisanom oblikuu zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA FERDINANDOVAC, TRG SLOBODE 28, 48356 FERDINANDOVAC

Rok za dostavu ponuda je 11. kolovoza 2022. do 15:00 sati.

Poziv i prilozi:

Poziv za dostavu ponuda - gradnja i opremanje vanjskog vježbališta

Prilog 1- Glavnom projektu oznake: 59/2021 (Mapa 1 - Građevinski projekt)

Prilog 2 - Troškovnik

Obrazac 1 – Ponudbeni list,

Obrazac 1 a – Dodatak I Ponudbenom listu,

Obrazac 1 b - Dodatak II Ponudbenom listu,

Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom u RH,

Obrazac 3 - Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom izvan RH,

Obrazac 4 - Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 252., stavka 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi