Objavljena dokumentacija za objedinjenu javnu nabavu fotonaponskih elektrana

one sun

Općina Ferdinandovac kao partner na projektu One Sun Connecting North and South koji se financiraju iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ sudjeluje u zajedničkoj javnoj nabavi fotonaponskih elektrana kao pojedinačni Naručitelj.

Dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremu i radove za instalaciju fotonaponskih elektrana po grupama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavila je Regionalna energetska agencija Sjever kao Ovlašteni predstavnik naručitelja.

Tim povodom pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoju ponudu.

Dokumentaciji o nabavi možete pristupiti putem poveznice, a rok za dostavu ponuda je 13.1.2023. godine do 11:00 sati.

Ovim postupkom još jednom pokazujemo iskorak u inovacijama u provedbi postupaka javnih nabava gdje agregiranjem projekata postižemo konkurentniju poziciju na tržištu. Tako kroz jedan postupak nabavljamo 36 fotonaponskih elektrana za 20 pojedinačnih Naručitelja ukupne snage preko 1,6 MWp.

Više o projektu One Sun Connecting North and South: https://rea-sjever.hr/projekti/one-sun-connecting-north-and-south/

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu – PONOVLJEN POZIV

centar-ferdinandovca.jpgOpćina Ferdinandovac u svojstvu naručitelja objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu.

Postupak jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, ev.br.: 11/22, objavljen je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET

pod brojem: ID Poziva: 24353 – 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – LAG

Ključne riječi: građenje i opremanje vanjskog vježbališta,vanjsko vježbalište

 (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

šifra ulaganja: 24353-29405

Ponuda se dostavlja obvezno:

Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: 

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

Putem Portala ponuda možete preuzeti Poziv za dostavu ponuda kao i sve priloge i obrasce za izradu ponude.

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu

Općina Ferdinandovac u svojstvu naručitelja objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu.

Postupak jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, ev.br.: 11/22, objavljen je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET,

pod brojem: ID Poziva: 24279 – 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – LAG

Ključne riječi: građenje i opremanje vanjskog vježbališta,vanjsko vježbalište

 (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

šifra ulaganja: 24279-29322

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

  1. Preko javnog Portala ponudana stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: 

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

  1. 2. U pisanom oblikuu zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA FERDINANDOVAC, TRG SLOBODE 28, 48356 FERDINANDOVAC

Rok za dostavu ponuda je 11. kolovoza 2022. do 15:00 sati.

Poziv i prilozi:

Poziv za dostavu ponuda - gradnja i opremanje vanjskog vježbališta

Prilog 1- Glavnom projektu oznake: 59/2021 (Mapa 1 - Građevinski projekt)

Prilog 2 - Troškovnik

Obrazac 1 – Ponudbeni list,

Obrazac 1 a – Dodatak I Ponudbenom listu,

Obrazac 1 b - Dodatak II Ponudbenom listu,

Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom u RH,

Obrazac 3 - Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom izvan RH,

Obrazac 4 - Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 252., stavka 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

XI. Dopuna plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022.

X. izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022.

IX. Izmjena i dopuna Plana nabave Općine Ferdinandovac 2022.

VIII. Dopuna Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022.

VII. izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

V. izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

III. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (xls)

II. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (xlsx)

I. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (xlsx)

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (pdf)

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2022. - tablica (docx)

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Montažne tribine na sportskom igralištu

Općina Ferdinandovac u svojstvu naručitelja objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Montažne tribine na sportskom igralištu.

Postupak jednostavne nabave : Montažne tribine na sportskom igralištu, ev.br.: 7/21

objavljen je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET,

pod brojem: ID Poziva: 17501 – Mjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Ključne riječi: Montažne tribine (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

1. Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: 

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

2. U pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA FERDINANDOVAC, TRG SLOBODE 28, 48356 FERDINANDOVAC

Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2021. do 12.00 sati.

Poziv i prilozi:

Poziv za dostavu ponuda 
Prilog 1 – Građevinski projekt
Prilog 2 – Troškovnik

Napomena: Obrazac Ponudbenog lista te predlošci svih ostalih obrazaca nalaze se unutar dokumenta Poziv za dostavu ponuda.

 

Odluka o odabiru ponude - montažne tribine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - montažne tribine