GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Udruge i društva

Na području Općine Ferdinandovac djeluju sljedeće udruge:
- Lovačka udruga ''Fazan''
- Športsko ribolovni klub ''Štuka''
- Udruga žena
- Udruga mladi
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Ferdinandovac
- Bratovština sv. Ferdinanda
- Udruga umirovljenika Ferdinandovac
- HKUD "Frankopan"
- Udruga informatičara Ferdinandovac

- UDVDR RH Ogranak Ferdinandovac