GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Udruga umirovljenika Ferdinandovac

Udruga umirovljenika Ferdinandovac
UDRUGA UMIROVLJENIKA FERDINANDOVAC
48356 Ferdinandovac, Trg slobode 28
MB 01786865
Žiro-račun 2402006-1100296722

Udruga umirovljenika Ferdinandovac osnovana je 06.12.2003. sa sjedištem u Ferdinandovcu, Trg slobode 28 i djeluje na području Republike Hrvatske . Udruga je osnovana na inicijativu velikog broja umirovljenika s područja Općine Ferdinandovac koji su do osnutka Udruge ostvarivali svoja umirovljenička prava i djelovali kao podružnica Udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca . Nakon održane Osnivačke skupštine 06.12.2003. kojoj je bilo prisutno 86 umirovljenika, usvajanjem Statuta, biranjem gospodina Ivana Tabaka za predsjednika te biranjem ostalih radnih tijela, Udruga je dobila svojstvo pravne osobe i kao takva je upisana u Registar udruga kod Ureda državne uprave Koprivničko-križevačke županije pod reg.br.06000787 s početkom rada 11.12.2003.godine.
Udruga umirovljenika Ferdinandovac je dobrovoljna, humanitarna, socijalna, samostalna, neprofitna, nestranačka udruga umirovljenika nastala dobrovoljnim učlanjenjem umirovljenika u cilju ostvarenja zajedničkih ciljeva utvrđenih Statutom, a sve u skladu sa Zakonom o Udrugama, Ustavom Republike Hrvatske i ostalim zakonima Republike Hrvatske.
Osnovni cilj udruge je što uspješnija realizacija ostvarenih i novih prava svih umirovljenika iz područja mirovniskog, invalidskog, socijalnog, zdravstvenog i humanitarnog osiguranja kao i interesa svih članova udruge. U ostavarivanju ciljeva i djelatnosti Udruga surađuje sa drugim udrugama umirovljenika, sindikatima, socijalnim organizacijama, ustanovama, poduzećima i tijelima lokalne samouprave.
Udruga umirovljenika Ferdinandovac članica je Saveza udruga umirovljenika Koprivničko-križevačke županije i Matice umirovljenika Hrvatske-Zagreb.
Udruga umirovljenika Ferdinandovac danas broji 142 aktivna člana,uvijek vlada pozitivna i vesela atmosfera i konstatno se radi na učlanjenju novih članova .

Za sve informacije zainteresirani se mogu javiti slijedećim osobama :

Predsjednica i tajnica Udruge: Ljubica Penezić, kontakt: 099 406 2264 

Blagajnica: Vera Bartolić, kontakt: 098 968 1385