GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

- Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac držane 6. lipnja 2017. godine

- Zapisnik sa vijećanja Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac na sjednici održanoj 6. lipnja 2017. godine

 

Zapisnik 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac odražne 17. lipnja 2020. godine

Zapisnik 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 16. travnja 2020. godine

Zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 31. ožujka 2020. godine

Zapisnik 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 28. veljače 2020. godine28. veljače 2020. godine

Zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 29. prosinca 2016. godine

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 19. prosinca 2016. godine

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 10. studenog 2016. godine

Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 14. rujna 2016. godine

Zapisnik s 21. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 8. srpnja 2016. godine

Zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 20. lipnja 2016. godine

Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 22. i 29. prosinca 2015. godine

Zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 14. rujna 2015. godine

Zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 24. lipnja 2015. godine

Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 26. ožujka 2015. godine

Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 15. rujna 2014. godine

Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 24. lipnja 2014. godine

Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 27. svibnja 2014. godine