GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 16/15), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 23. sjednici održanoj 10. studenog 2016. godine donijelo je

Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

KARTA 1
KARTA 2.1 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
KARTA 2.2 ENERGETSKI SUSTAVI
KARTA 2.3 VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI
KARTA 3
KARTA 4.1.BRODIĆ
KARTA 4.2.1 FERDINANDOVAC
KARTA 4.2.2 TOLNICA
KARTA 4.2.3 TREPČE, PAVLACI
KARTA 4.2.4 LEPA GREDA
KARTA 4.2.5 LAZ
KARTOGRAM 1
KARTOGRAM 2

OBVEZNI PRILOZI

I. ELABORAT_Ferdinandovac_IZVORNIK
II. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA PREMA ČLANKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
III. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
IV. SAŽETAK ZA JAVNOST
V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE
VI. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA