GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 16/15), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 23. sjednici održanoj 10. studenog 2016. godine donijelo je

Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac