GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

mobilno reciklazno dvoristeObavještavaju se korisnici javne usluge da će mobilno reciklažno dvorište Općine Ferdinandovac raditi u četvrtak, 29. veljače 2024. godine u terminu od 13:00 do 16:00 sati na lokaciji Vladimira Nazora 19A, Ferdinandovac (kod mosne vage).

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati sljedeće vrste otpada:

 • ·ambalaža koja sadrži ostatke otpadnih tvari
 • ·posude pod tlakom (sprej doze, dezodoransi, lakovi)
 • ·ostaci kemikalija (herbicidi, insekticidi, fungicidi, sredstva za čišćenje i njihova prazna ambalaža)
 • ·fluorescentne cijevi i štedne žarulje
 • ·motorno ulje i ambalaža od motornog ulja
 • ·metali
 • ·ambalažno staklo
 • ·otpadno jestivo ulje
 • ·boje i lakovi (prazna ambalaža)
 • ·stari lijekovi
 • ·baterije i akumulatori
 • ·električni i elektronski otpad (usisivači, TV uređaji, hladnjaci i sl.)
 • ·tinte i toneri za pisače
 • ·automobilske gume
 • ·i dr.

Preuzimaju se manje količine otpada. Otpad mora biti prethodno razvrstan i u prikladnoj ambalaži.

Za ambalaže pesticida se ne izdaje potvrda o predaji.

Otpad u mobilno reciklažno dvorište mogu predati korisnici javne usluge s područja Općine Ferdinandovac i to:

 • ·fizičke osobe s područja Općine Ferdinandovac – BESPLATNO (uz predočenje osobne iskaznice)
 • ·pravne osobe s područja Općine Ferdinandovac – UZ PLAĆANJE