GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Novi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 23. sjednici održanoj 23. ožujka 2023. donijelo je novi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Ažurirani popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ferdinandovac u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) jer je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.

Izjava načelnika – ažurirana