Javna nabava 2020.

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2020. - tekstualni dio (doc)

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2020. (xlsx)

I. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (xlsx)

II. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (xlsx)

III. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (xlsx)

IV. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (xlsx)

V. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (xlsx)

VI. izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (xlsx)

VII. Izmjene Plana nabave Općine Ferdinandovac za 2020. (xlsx)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), evidencijskog broja nabave 09/18)

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članaka 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave radova za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), evidencijskog broja nabave 09/18, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Ferdinandovac temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), evidencijski broj javne nabave: 09/18. Prethodno savjetovanje traje od 19.04.2018. do 25.04.2018.  Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje su objavljeni.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE