GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izgradnja pješačke staze na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 12/23

Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja pješačke staze na Trgu slobode u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 12/23,  temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16. i 114/22) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 101/17, 144/20. i 30/23 - dalje u tekstu: Pravilnik o planu nabave) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj je prijedlog Dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, prijedlog ugovora i troškovnik), dana 29. svibnja 2023. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 6. lipnja 2023. godine, javnom objavom na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavit će se po završetku prethodnog savjetovanja  na internetskim stranicama EOJN RH.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju