GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu

Općina Ferdinandovac u svojstvu naručitelja objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu.

Postupak jednostavne nabave : Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, ev.br.: 11/22, objavljen je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET,

pod brojem: ID Poziva: 24279 – 19.2 - Provedba LRS – 7.4.1 – LAG

Ključne riječi: građenje i opremanje vanjskog vježbališta,vanjsko vježbalište

 (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

šifra ulaganja: 24279-29322

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

  1. Preko javnog Portala ponudana stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice: 

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

  1. 2. U pisanom oblikuu zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA FERDINANDOVAC, TRG SLOBODE 28, 48356 FERDINANDOVAC

Rok za dostavu ponuda je 11. kolovoza 2022. do 15:00 sati.

Poziv i prilozi:

Poziv za dostavu ponuda - gradnja i opremanje vanjskog vježbališta

Prilog 1- Glavnom projektu oznake: 59/2021 (Mapa 1 - Građevinski projekt)

Prilog 2 - Troškovnik

Obrazac 1 – Ponudbeni list,

Obrazac 1 a – Dodatak I Ponudbenom listu,

Obrazac 1 b - Dodatak II Ponudbenom listu,

Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom u RH,

Obrazac 3 - Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt sa poslovnim nastanom izvan RH,

Obrazac 4 - Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 252., stavka 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi