GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA: Izgradnja pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici

Općina Ferdinandovac poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova za izgradnju pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici na čestici 338 k.o. Ferdinandovac prema Glavnom projektu broj : TD 04-05-2018 (od 19. veljače 2018.) koji se nalazi u privitku Poziva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 135.000,00 kn (bez PDV-a). 

Poziv

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4

Glavni projekt