GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Objava prihvaćenih kandidacijskih lista za Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac i kandidatura za općinskog načelnika Općine Ferdinandovac na Lokalnim izborima 2021.

checkbox ilustracijaNa temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20. i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac objavljuje:

  1. sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac:

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

  1. zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika Općine Ferdinandovac:

Pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Ferdinandovac

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac