GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javna rasprava u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcija za 2021. I 2022. godinu

Prijedlog proračuna za 2020. za slanje vijeću (xlsx)

Obrazloženje - za prijedlog proračuna 2020. (pdf)

Vodič za Proračun 2020 (pdf)

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju-Proračun 2020. (docx)

Prijedlog proračuna za 2020. za slanje vijeću (xlsx)

Obrazloženje - za prijedlog proračuna 2020. (pdf)

Vodič za Proračun 2020 (pdf)

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju-Proračun 2020. (docx)