GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javna rasprava u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. I 2020. godinu

Javna rasprava u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. I 2020. godinu

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Javna rasprava u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. I 2020. godinu

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu