GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 9. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac – pročišćeni tekst KLASA: 604-02/14-01/63, URBROJ: 2137/15-14-1 od 9. listopada 2014. općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 14. listopada 2014. donio je

ODLUKU o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu