GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Nastavlja se izgradnja i modernizacija cesta na području Općine Ferdinandovac

U tijeku su radovi na izgradnji i modernizaciji cesta na području Općine Ferdinandovac. Ovom fazom radova predviđena je izgradnja ceste u ulici Laz (spoj sa ulicom Petra Preradovića).

Novi sloj asfalta ugrađen je u ulici Vladimira Nazora, te u ulici Orl koja vodi do saniranog odlagališta otpada i koja je tijekom samih radova na sanaciji odlagališta pretrpjela značajna oštećenja.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 521.000 kuna, a u planu su i daljnje aktivnosti na izgradnji i modernizaciji cesta na području Općine.

Nazorova1

Laz2

Orl3

Orl5