GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

POZIV ZA PRIJAVE ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA

Temeljem donesene Odluke Župana Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 920-11/21-01/8, URBROJ: 2137/1-04/11-21-24 od 2. kolovoza 2021. godine o proglašenju prirodne nepogode (suša) za područje Općine Ferdinandovac, žurno se prijavljuju štete zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom u zadnja tri mjeseca (svibanj, lipanj i srpanj) 2021. godine.

Obavještavaju se registrirani poljoprivrednici da ukoliko imaju štete na poljoprivrednim kulturama da ih prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac najkasnije do 11. kolovoza 2021. godine.

Prijavu treba dostaviti u Općinu Ferdinandovac sa preslikom obrasca kojom OPG prijavljuje poljoprivredne kultura za poticaje za 2021. godinu, kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz koje je vidljivo:

1. Površina u ha pojedine poljoprivredne kulture,

2. Naziv prijavljene kulture na području Općine Ferdinandovac,

3. Područje gdje se nalazi kultura.

Stranka je dužna dostaviti traženo i osobno doći u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac potpisati obrazac za prijavu šteta PN.

Ukoliko prijavitelj štete ne dostavi u roku 8 dana tražene podatke u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac, njegov zahtjev se neće moći obrađivati jer je nepotpun.

Općinsko povjerenstvo Općine Ferdinandovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda