GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Potpisan ugovor za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Orl“ u Ferdinandovcu

U prostorijama Općine Ferdinandovac danas, 26.4.2021. potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada „Orl“ u Općini Ferdinandovac.

Ugovor je sklopljen na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave gdje je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Bagerkop-Roberto d.o.o. iz Novog Marofa sa ponuđenom cijenom od 7.489.638,75 kuna sa PDV-om

Rok za završetak radova je devet mjeseci, a po najavi izvođaća biti će završeni i prije.

Još ranije potpisani su ugovori o sufinanciranju čitavog projekta sanacije koju će EU sufinancirati sa 85%, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 10%, dok će 50% preostalog iznosa koji je trebala osigurati Općina, odnosno 2,5% biti sufinancirano sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program sufinanciranja provedbe EU projekata.

Iznos koji mora osigurati Općina Ferdinandovac iznosi samo 2,5% ukupnog iznosa.

Potpisivanje ugovora za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Orl“ u Ferdinandovcu