GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Raspored tehničkih pregleda traktora na terenu

traktor ilustracijaTehnički pregledi traktora na području Općine Ferdinandovac vršiti će se u dvorištu Općine Ferdinandovac (Trg slobode 28, Ferdinandovac) prema sljedećem rasporedu:

 

Stanica za tehnički pregled Pitomača: 06., 07., 08. i 09. travnja 2021. od 07:30 do 15:00 sati

 

Stanica za tehnički pregled Đurđevac: 15., 16., 19. i 20. travnja 2021. od 07:30 do 14:00 sati

 

 

Tehnički pregledi vršiti će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19. Kontrolu pridržavanja epidemioloških mjera vršiti će Stožer civilne zaštite Općine Ferdinandovac.

 

Raspored STP Pitomača

Raspored STP Đurđevac