GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Nastavlja se modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

Kontinuirana modernizacija javne rasvjete započela je još 2018. godine na području Općine Ferdinandovac i nastavljena je i ove godine. Ovih dana postavljene su nove LED svjetiljke u ulicama Trepče i Stari Drum. Ukupno je u tim ulicama postavljeno 65  LED svjetiljki ukupne vrijednosti robe i usluge montaže od 113.000 kuna, a financirati će se iz Proračuna Općine Ferdinandovac.

Ovime pokrivenost Općine LED rasvjetom iznosi preko 90% čime se ostvaruju značajne uštede na troškovima električne energije, kao i troškovima održavanja javne rasvjete.

LED javna rasvjeta u općini Ferdinandovac