GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Asfaltiranje ulice Gajc u naselju Brodić

U tijeku je 1. faza  izgradnje, odnosno asfaltiranja ulice Gajc u naselju Brodić u općini Ferdinandovac. U ovoj godini izvršiti će se asfaltiranje u dužini od oko 550 metara, širine 3,5 metara sa ugibalištima na svakih 100 metara, a sve prema glavnom projektu i ishođenoj građevinskoj dozvoli. Vrijednost izvršenih radova iznosi 447.127,51 kn, a biti će financirana iz Proračuna općine Ferdinandovac.

Druga faza, odnosno nastavak izgradnje još 700 metara ceste planiran je za drugu polovicu 2021. godine.

Ulica Gajc, naselje Brodić - asfaltiranje 

Ulica Gajc, naselje Brodić - asfaltiranje