GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obavijest Drava Koma d.o.o. o mjerama zaštite od koronavirusa prilikom odvoza otpada

Drava Kom d.o.o. obavještava korisnike sljedeće:

  1. Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog otpada (papir i plastika) za sada se obavlja prema utvrđenom rasporedu.
  2. Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH, molimo korisnike da čim manje prilaze radnicima Drava Kom-a na terenu, a ako je to baš neophodno da drže minimalni razmak od 2m.