GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća Mjesnih odbora

Na temelju članka 16. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ferdinandovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 3/15), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac,

UTVRĐUJE PRAVOVALJANIM I OBJAVLJUJE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA MJESNIH ODBORA