GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Donesena Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 32. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine donijelo je Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac.

Link za pregled Odluke:

https://ispu.mgipu.hr/api/v1/gis/data-raw?type=pp_u_izradi_novi%23f946c52c-9b5d-4713-a4a7-7d2d4d5e87ac