GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Sufinanciranje troškova nabave školske opreme za učenike osnovne škole

school supplies on wooden background PBDNQ9D

Općina Ferdinandovac sufinancirati će troškove nabave školske opreme za učenike osnovne škole iznosom od 40,00 eura po učeniku za školsku godinu 2023./2024.

 Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je prebivalište/boravište učenika osnovne škole na području Općine Ferdinandovac.

 Obrasci zahtjeva za sufinanciranje podijeliti će se učenicima u Osnovnoj školi Ferdinandovac.

 Zahtjeve za sufinanciranje popunjavaju roditelji.

 Popunjeni zahtjevi za sufinanciranje predaju se Osnovnoj školi Ferdinandovac koja će sve popunjene zahtjeve predati Općini Ferdinandovac.

 Učenici s područja Općine Ferdinandovac koji su upisani u osnovnu školu izvan Ferdinandovca predaju popunjeni zahtjev na potvrđivanje školi u kojoj su upisani te potvrđeni zahtjev dostavljaju u Općinu Ferdinandovac.