GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta

mobilno reciklazno dvoristeObavještavaju se korisnici javne usluge da će mobilno reciklažno dvorište Općine Ferdinandovac raditi u četvrtak 2. ožujka 2023. godine u terminu od 13:00 do 16:00 sati na lokaciji Vladimira Nazora 19A, Ferdinandovac (kod mosne vage).

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati sljedeće vrste otpada:

 • ··ambalaža koja sadrži ostatke otpadnih tvari
 • ··posude pod tlakom (sprej doze, dezodoransi, lakovi)
 • ··ostaci kemikalija (herbicidi, insekticidi, fungicidi, sredstva za čišćenje i njihova prazna ambalaža)
 • ··fluorescentne cijevi i štedne žarulje
 • ··motorno ulje i ambalaža od motornog ulja
 • ··metali
 • ··ambalažno staklo
 • ··otpadno jestivo ulje
 • ··boje i lakovi (prazna ambalaža)
 • ··stari lijekovi
 • ··baterije i akumulatori
 • ··električni i elektronski otpad (usisivači, TV uređaji, hladnjaci i sl.)
 • ··tinte i toneri za pisače
 • ··automobilske gume
 • ··i dr.

Preuzimaju se manje količine otpada. Otpad mora biti prethodno razvrstan i u prikladnoj ambalaži.

Za ambalaže pesticida se ne izdaje potvrda o predaji.

Otpad u mobilno reciklažno dvorište mogu predati korisnici javne usluge s područja Općine Ferdinandovac i to:

 • ··fizičke osobe s područja Općine Ferdinandovac – BESPLATNO (uz predočenje osobne iskaznice)
 • ··pravne osobe s područja Općine Ferdinandovac – UZ PLAĆANJE