GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javna tribina o važnosti odvajanja otpada

Dana 1. prosinca 2021. godine, u prostorima Vatrogasne vijećnice u Ferdinandovcu, s početkom u 17,00 sati, održana je javna tribina o važnosti odvajanja otpada. Javna tribina održana je u svrhu provedbe godišnjih informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac, a s ciljem povećanja odvajanja komunalnog otpada radi smanjenja miješanog komunalnog otpada.

Javna tribina održana je sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, a organizator javne tribine bila je Općina Ferdinandovac.

Sudjelovanju na javnoj tribini odazvali su se djelatnici Općine Ferdinandovac, Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, Osnovne škole Ferdinandovac te mještani Općine Ferdinandovac (korisnici javne usluge). Javna tribina održana je sukladno propisanim epidemiološkim mjerama.

Predavanje o novom Zakonu o gospodarenju otpadom te obvezama i načinu odvojenog sakupljanja otpada održale su Tea Dorogi, magistra struke znanosti o okolišu i Helena Smrček, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac.

Tribina je započela uvodnim izlaganjem Helene Smrček, mag.iur., pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac koja je prisutne upoznala sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom te obvezama Općine Ferdinandovac i korisnika javne usluge koji proizlaze iz navedenog Zakona, s naglaskom na odvojeno sakupljanje otpada. Nadalje, sudionici su upoznati s obvezom odvajanja otpada s naglaskom na odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklažnog otpada koji nastaje u kućanstvima te korisnicima koji nisu kućanstva. Pročelnica je upoznala sudionike s načinom na koji je uređeno sakupljanje otpada na području Općine Ferdinandovac, davatelju javne usluge, načinu sakupljanja odvojenog otpada, lokacijama zelenih otoka, načinu predaje glomaznog otpada davatelju javne usluge i dr.

Tea Dorogi, magistra struke znanosti o okolišu, upoznala je nazočne s načinima odvojenog sakupljanja otpada, važnosti odvojenog prikupljanja papira i plastike za zaštitu okoliša. Sudionicima je objašnjeno koje vrste otpada se smiju odlagati u spremnike za plastiku i papir, a koje vrste otpada se smatraju miješanim komunalnim otpadom. Objašnjen je i način na koji se može vršiti kompostiranje biorazgradivog otpada. Dani su savjeti predstavnicima škole i vrtića kako informirati i poticati djecu da i ona odgovorno postupaju s otpadom te sudjeluju o odvajanju.

Po završetku izlaganja, predavačice su odgovarale na pitanja sudionika.

Vjekoslav Maletić, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, obratio se sudionicima, ukazao na važnost odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te zahvalio svima na interesu i sudjelovanju.