GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Oglas za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2018./2019. godinu

U pedagoškoj 2018./2019. godini u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac, upisati će se djeca s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac u cjelodnevni 10-satni program za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu, koji traje od 0600 do 1600 sati. 

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić primat će se od 16. do zaključno 30. svibnja 2018. godine, svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 1500 sati u prostorijama Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac, Trg slobode 36. 

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga za djecu koja navršavaju minimalno jednu godinu života do 31. kolovoza 2018. godine. 

Korisnik usluga (roditelj/staratelj) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić uz koji prilaže slijedeće dokumente u preslikama:

- Rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
- Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta,
- osobne iskaznice roditelja/staratelja,
- Potvrdu o statusu zaposlenosti,
- dokaz o statusu poljoprivrednika (OPG),
- Potvrdu o statusu djeteta s teškoćama u razvoju,
- Rješenje o pravu na dječji doplatak,
- Potvrdu o statusu invalida domovinskog rata za roditelja/staratelja. 

Oglas za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2018./2019. godinu

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC