GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju članka 7., stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 940-04/19-01/03,  URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020.), Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac KLASA: 940-04/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020. održati će se:

  1. lipnja 2020. godine, u prostorijama Općine Ferdinandovac, općinska zgrada na adresi Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, s početkom u 19,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac