GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 31., stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18. i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac, (''Službeni glasnik koprivničko-križevačke županije'' broj 15/19), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac objavljuje  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu Općine Ferdinandovac – poštom preporučeno ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Tekst javnog natječaja i dokumentacija za slanje ponude :

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

PRILOZI JAVNOM NATJEČAJU:

PRILOG 1 - Popis čestica

PRILOG 3 - Prvenstveno pravo zakupa

PRILOG 9 - Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

 

PRILOZI - OBRASCI (obrazac ponude i ostali obrasci koji se prilažu ponudi):

PRILOG 2 - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

PRILOG 4 - izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

PRILOG 5 - Izjava o korištenju osobnih podataka

PRILOG 6 - Gospodarski program

PRILOG 7 - Izjava povezane osobe

PRILOG 8 - Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa iz dosadašnjeg ugovora