GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

rusenje kuce ilustracijaNa temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/23) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 1. veljače 2024. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini.

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati  će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2024. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 1.200,00 eura.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2024. godinu za tu namjenu.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2024. godine.

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje