GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Početak upisa djece u program Predškole ("Male škole") u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program Predškole ("Mala škola") u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac odvijati u razdoblju 20.09.2021. - 24.09.2021. godine.

U ovoj pedagoškoj godini u programu Predškole uključena su sva djeca rođena u vremenu od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac, koja nisu uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića.

Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti svakim radnim danom u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac.