GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Poziv za dostavu ponuda

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/07, 4/10. i 6/11.) i članka 1. Odluke o objavi provedbe prikupljanja ponuda za izvršenje poslova komunalne djelatnosti prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini, KLASA: 022-05/14-03/17, URBROJ: 2137/15-14-1 od 19. veljače 2014. godine općinski načelnik Općine Ferdinandovac upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA