GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Proradila nova odorizacijska stanica

Proradila nova odorizacijska stanicaU Ferdinandovcu je zadnjih dana 2013. godine završena tehnički pregledana i puštena u rad plinska odorizacijska stanica. Taj, zapravo uređaj, služi za rano otkrivanje nekontroliranog ispuštanja (‛curenja') plina u nekoj mreži, u ovome slučaju naselja Ferdinandovac. Time se žurno može locirati kvar i intervenirati, kako ne bi došlo do nepoželjnih, pa i tragičnih posljedica (eksplozija plina!), a brzim otklanjanjem kvara distributer će suzbiti veće gubitke ovoga dragocjenog energenta.

Stanicu je naručila Općina Ferdinandovac, koja je utanačila financiranje tako da je 2011. i 2012. avansno plaćena polovina iznosa. U toj svoti sa 100.000 kuna pomogla je Županija, a nedavno je Općina rebalansom proračuna osigurala i platila ostatak do ukupne svote od 400.000 kuna. Glede stanice, preostali su za dovršiti samo neki manji radovi uređenja okoliša, što će biti učinjeno u proljeće 2014. godine.