GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPU Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i Zaključka načelnika Općine Ferdinandovac KLASA: 350-02/13-01/71, URBROJ: 2137/15-13-1 od 4. srpnja 2013. godine, Nositelj izrade I. izmjena i dopuna PPU Općine Ferdinandovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC