GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole

Općina Ferdinandovac sufinancirati će troškove nabave udžbenika za učenike osnovne škole iznosom od 300,00 kn po učeniku za školsku godinu 2018./2019.

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje je prebivalište/boravište učenika osnovne škole na području Općine Ferdinandovac.

Obrasci zahtjeva za sufinanciranje podijeliti će se učenicima u Osnovnoj školi Ferdinandovac prvog dana nastave.

Zahtjeve za sufinanciranje popunjavaju roditelji.

Popunjeni zahtjevi za sufinanciranje predaju se Osnovnoj školi Ferdinandovac koja će sve popunjene zahtjeve predati Općini Ferdinandovac.