GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obavijest

Sukladno Odluci o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac izdajemo slijedeću

OBAVIJEST

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe plakati se mogu postavljati na određenim mjestima na temelju podnesenog zahtjeva i odobrenja izdanog od komunalnog redara.
Zabranjeno je postavljati plakate na mjesta koja nisu za to namijenjena, a osobito, na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju i objekte i uređaje javne namjene.
Zabranjeno je šarati, crtati, ispisivati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.
Za postavljanje plakata na mjestima gdje to nije dopušteno odgovorna je pravna ili fizička osoba čiji se plakat postavlja.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac