Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac

 

Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac

 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac