Lokalni izbori 2021.

Objava prihvaćenih kandidacijskih lista za Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac i kandidatura za općinskog načelnika Općine Ferdinandovac na Lokalnim izborima 2021.

checkbox ilustracijaNa temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20. i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac objavljuje:

  1. sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac:

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

  1. zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika Općine Ferdinandovac:

Pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Ferdinandovac

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac

Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja

checkbox J2SER5HSukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima.

Izdavanje potvrde/posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije može se zatražiti nakon stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do podnošenja prijedloga kandidatura za lokalne izbore, od 16. do 29. travnja 2021. godine.

Zahtjev za izdavanjem potvrde se podnosi:

  1. putem sustava e-građani - APLIKACIJA e-Kaznena

ili

  1. U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)

Detaljnije o izdavanju potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja možete pročitati na stranicama DIP-a te na sljedećem linku: https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac