Ferdinantski pozdrav ljetu

Sve vas pozivamo da nam se pridružite na događanjima koja će se odvijati u sklopu manifestacije „Ferdinantski pozdrav ljetu“!

Ferdinantski pozdrav ljetu

Roditelji polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac oslobađaju se plaćanja cijene vrtića za srpanj 2021. godine

djeca u vrtiću, ilustracijaRoditelji/skrbnici djece polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac oslobađaju se plaćanja cijene vrtića za srpanj 2021. godine (odnosi se na redovni program).

Općini Ferdinandovac odobreno je 220.000,00 kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju Općina Ferdinandovac preuzela je obvezu osloboditi roditelje polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac plaćanja cijene vrtića za srpanj 2021. godine.

Kako je ugovor o sufinanciranju sklopljen nakon izdavanja računa roditeljima za srpanj 2021., obavještavaju se roditelji koji su platili račun za srpanj 2021. da će im se izvršiti povrat uplate na njihove račune.

 

Odluka o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni Vrtića za mjesec srpanj 2021. godine

POZIV ZA PRIJAVE ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA

Temeljem donesene Odluke Župana Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 920-11/21-01/8, URBROJ: 2137/1-04/11-21-24 od 2. kolovoza 2021. godine o proglašenju prirodne nepogode (suša) za područje Općine Ferdinandovac, žurno se prijavljuju štete zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom u zadnja tri mjeseca (svibanj, lipanj i srpanj) 2021. godine.

Obavještavaju se registrirani poljoprivrednici da ukoliko imaju štete na poljoprivrednim kulturama da ih prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac najkasnije do 11. kolovoza 2021. godine.

Prijavu treba dostaviti u Općinu Ferdinandovac sa preslikom obrasca kojom OPG prijavljuje poljoprivredne kultura za poticaje za 2021. godinu, kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz koje je vidljivo:

1. Površina u ha pojedine poljoprivredne kulture,

2. Naziv prijavljene kulture na području Općine Ferdinandovac,

3. Područje gdje se nalazi kultura.

Stranka je dužna dostaviti traženo i osobno doći u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac potpisati obrazac za prijavu šteta PN.

Ukoliko prijavitelj štete ne dostavi u roku 8 dana tražene podatke u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac, njegov zahtjev se neće moći obrađivati jer je nepotpun.

Općinsko povjerenstvo Općine Ferdinandovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Stranica 7 od 40